Microdelta

Systemy pomiarowe to nasza specjalnośćMicrodelta sp. z o.o. jest spółką odpryskową (spin out) założoną na Politechnice Warszawskiej w roku 2019.

Firma kontynuuje prace badawczo-wdrożeniowe oraz komercjalizuje wyniki uzyskane w ramach projektu "Inteligentny sensor pyłu zawieszonego" realizowanego w ramach programu "Inkubator Innowacyjności +" finansowanego ze środków MNiSW.

Udziałowcami firmy są dwaj pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, powołany w celu komercjalizacji wyników prac badawczych.

Łukasz Makowski Łukasz Makowski
Bogdan Dziadak Bogdan Dziadak
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej IBS PW


Oferta

Świadczymy usługi doradcze w zakresie wszelkich zagadnień związanych z systemami pomiarowymi.

Nasza wiedza i doświadczenie obejmuje problematykę od najniższych warst systemu takich jak: czujniki, mikrokontrolery i transmisja danych aż do najogólniejszych abstrakcji systemu pomiarowego takich jak: Bezprzewodowe Sieci Czujnikowe (WSN) oraz Internet Rzeczy (IoT).

Specjalizujemy się w rozproszonych systemach pomiarowych do analizy stanu środowiska naturalnego.


Doświadczenie

Braliśmy udział, jako główni wykonawcy, w szeregu projektów badawczo-rozwojowych-z zakresu systemów pomiarowych takich jak: “System kontrolno - pomiarowy do wykrywania i monitorowania zanieczyszczeń-wód produktami ropopochodnymi”.

Aktualnie rozwijamy miernik jakości powietrza - ilości pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5. Ponadto budujemy komorę pomiarową o dużej objętości do testowania czujników pyłu.